Om selskapet

Auga Eiendom er en eiendomsutvikler med øye for muligheter – fra Bergen i vest til Oslo i øst.

Om selskapet

Auga Eiendom er en eiendomsutvikler med øye for muligheter – fra Bergen i vest til Oslo i øst.

Våre eiendommer

Øye for eiendom

Soleglad

BOLIGPROSJEKT  |  BRYNE

Soleglad på Bryne er et boligprosjekt som vil bestå av totalt 53 leiligheter som skal bygges i to trinn. Det er 36 leiligheter i første byggetrinn og i Mars 2021 ble det besluttet byggestart. Leilighetene vil være innflytningsklar Q4 2022.

Til nettside

Kokstaddalen 7

NÆRINGSEIENDOM  |  BERGEN

I Kokstaddalen 7 i Bergen kommune har vi en tomt på 18 000 kvm.  Her skal vi bygge et nybygg på 17 000 kvm for Ford med flere. Eierskapet av tomten deler vi 50/50 med Stadsporten Eiendom.

Bygget vil være innflytningsklar for leietaker Q4 2023 / Q1 2024

 

Svanholmen 15

NÆRINGSEIENDOM  |  FORUS

Svanholmen 15 er en stor og spennende tomt lokalisert på Forus.
Her kan det bygges kontorer, forretning eller industri.
Størrelsen på tomten er 24 605 kvm.

Industrigata 15

NÆRINGSEIENDOM  |  HAUGESUND

Tomten vår Industrigata 15 ligger i  Haugesund kommune. Tomt på 7.333 kvm. Her skal vi bygge et nybygg på 3.000 kvm for Tesla. Eierskap 50/50 med HK Eiendom.

Bygget vil være innflytningsklar for leietaker Q4 2023

 

Hetlandsgården

BOLIGPROSJEKT  |  STAVANGER

I Auglendsdalen 80 i Stavanger Kommune, tett opp mot Sørmarka, skal vi bygge 36 leiligheter og en dagligvarebutikk. Prosjektet utvikles sammen med Masiv Eiendom og Coop Norge Eiendom som begge eier 33,3% hver.

Forventet salgsstart vil være Q3 2022

Til nettside

Fabrikkveien 100

NÆRINGSEIENDOM  |  SANDNES

Ute på Vagle i Sandnes Kommune har vi et spennende tomteområde  på 50 400 kvm. Deler av tomten er allerede solgt, men vi har fremdeles 36 500 kvm igjen. Det er mulig å bygge 50-150% utnyttelsesgrad.. Eierskap 50/50 med Masiv Eiendom. Tomten er regulert til lager, logistikk, samferdsel.

Det er startet reguleringsprosess og man forventer at tomten kan være byggeklar Q1 2023.

 

Bilhuset på Forus

Størrelse: 29.000 kvm

Byggeår: 2017

Budsjett: 450 mill

Leietakere: Ford, Volvo, Toyota, Mazda, Lexus m.f

Om oss

Øye for vekst

Vår målsetting er å skape lønnsom eiendomsutvikling – for oss, for omgivelsene våre og for samfunnet vi er del av.

Vi skal bidra til en bedre samfunnsstruktur med blikk på arbeidsplasser, trivsel, miljø – og vi skal ha øye for den fremtiden som lurer like om hjørnet.

Vi har gitt oss selv et oppdrag om å være en nyskaper i våre primærmarkeder – I Bergen, Haugesund, Sandnes, Bryne, Stavanger og Oslo . Våre prosjekter skal binde sammen fortid, nåtid og framtid på en måte som motiverer oss til nyskapning og verdiskapning.

Vi har store ambisjoner for de neste årene.

Om oss

Øye for vekst

Vår målsetting er å skape lønnsom eiendomsutvikling – for oss, for omgivelsene våre og for samfunnet vi er del av.

Vi skal bidra til en bedre samfunnsstruktur med blikk på arbeidsplasser, trivsel, miljø – og vi skal ha øye for den fremtiden som lurer like om hjørnet.

Vi har gitt oss selv et oppdrag om å være en nyskaper i våre primærmarkeder – I Bergen, Haugesund, Sandnes, Bryne, Stavanger og Oslo . Våre prosjekter skal binde sammen fortid, nåtid og framtid på en måte som motiverer oss til nyskapning og verdiskapning.

Vi har store ambisjoner for de neste årene.

Vår historie

Øye for det store bildet

Våre eiere er historisk godt forankret i regionen, og vi er tuftet på gode “jærske” verdier og en historie vi er stolte av. I 1930 startet brødrene Kverneland bilsalg med sin første bil. Fortjenesten av salget ble brukt til å kjøpe enda en bil, og slik bygget det på seg. Å bygge stein for stein er helt i den jærske ånd, og det tar vi med oss. Samtidig var disse brødrene fremoverlente – noe som senere har gitt liv til familieselskapet Kverneland Investering.

Idag drives selskapet av Kjetil Thulin, gründer og medeier i Auga Eiendom. Han har i en årrekke utviklet eiendom i Rogaland både innenfor bolig, næring, hotell, lager, logistikk og handel. I samarbeid med Kverneland Investering jobber han nå for å utvikle eiendom i hele Norge.

Med øye for det store bildet – og tuftet på gode “jærske” verdier – skal vi sammen skape en historie vi kan være stolte av fra Bergen i øst til Oslo i vest.

Vår historie

Øye for det store bildet

Våre eiere er historisk godt forankret i regionen, og vi er tuftet på gode “jærske” verdier og en historie vi er stolte av. I 1930 startet brødrene Kverneland bilsalg med sin første bil. Fortjenesten av salget ble brukt til å kjøpe enda en bil, og slik bygget det på seg. Å bygge stein for stein er helt i den jærske ånd, og det tar vi med oss. Samtidig var disse brødrene fremoverlente – noe som senere har gitt liv til familieselskapet Kverneland Investering.

Idag drives selskapet av Kjetil Thulin, gründer og medeier i Auga Eiendom. Han har i en årrekke utviklet eiendom i Rogaland både innenfor bolig, næring, hotell, lager, logistikk og handel. I samarbeid med Kverneland Investering jobber han nå for å utvikle eiendom i hele Norge.

Med øye for det store bildet – og tuftet på gode “jærske” verdier – skal vi sammen skape en historie vi kan være stolte av fra Bergen i øst til Oslo i vest.

Investor

Øye for fremtiden

For å lykkes, må vi være fremoverlente. Vi skal våge å tenke helt nytt, jakte nye eiendomsmuligheter – og gjerne se til høyre når andre ser til venstre.

  • Hvordan kan vi få til noe her – og hva kan vi gjøre der?
  • Kan vi bidra til å løfte denne gata? Kvartalet? Bydelen?
  • Kan dette prosjektet tilrettelegge for vekst hos våre leietakere? Kan det skape flere arbeidsplasser?
  • Kan vi ta framtiden inn her mht arkitektur, energiløsninger og effektivisering?
  • Kan vi gjøre gråstein til gull?

Slike spørsmål er uttrykk for det oppdraget vi har gitt oss selv – på våre kunders vegne.

Investor

Øye for fremtiden

For å lykkes, må vi være fremoverlente. Vi skal våge å tenke helt nytt, jakte nye eiendomsmuligheter – og gjerne se til høyre når andre ser til venstre.

  • Hvordan kan vi få til noe her – og hva kan vi gjøre der?
  • Kan vi bidra til å løfte denne gata? Kvartalet? Bydelen?
  • Kan dette prosjektet tilrettelegge for vekst hos våre leietakere? Kan det skape flere arbeidsplasser?
  • Kan vi ta framtiden inn her mht arkitektur, energiløsninger og effektivisering?
  • Kan vi gjøre gråstein til gull?

Slike spørsmål er uttrykk for det oppdraget vi har gitt oss selv – på våre kunders vegne.

Kontakt oss

Vi har hovedkontor midt i Stavanger sentrum tett på Valbergstårnet. Kontakt oss for en hyggelig prat.

 

Kjetil Thulin

Daglig leder

Tlf: 975 24 211
Epost: kt@augaeiendom.no

Kontakt oss

Vi har hovedkontor midt i Stavanger sentrum tett på Valbergstårnet. Kontakt oss for en hyggelig prat.

Kjetil Thulin

Daglig leder

Tlf: 975 24 211

Epost: kt@augaeiendom.no